Marketing Automation – Produkt 2018-01-07T22:00:39+00:00

Marketing Automation

Generer flere leads, øk omsetningen og mål ROI.

Sporing

Marketing automation er avhengig av sporing for å fungere. Dette gjøres ved å installere cookies hos besøkende, for så å spore hva hver enkelt besøkende foretar seg på dine nettsider. Ved å spore adferden til besøkende, kan vi tegne et detaljert bilde av hva et enkelt lead har vist interesse for. Noe som vi så kan bruke for å tilpasse markedsføringen til akkurat dette leadet.

Les mer om sporing her
Sporing - Marketing automation

Sporing

Marketing automation er avhengig av sporing for å fungere. Dette gjøres ved å installere cookies hos besøkende, for så å spore hva hver enkelt besøkende foretar seg på dine nettsider. Ved å spore adferden til besøkende, kan vi tegne et detaljert bilde av hva et enkelt lead har vist interesse for. Noe som vi så kan bruke for å tilpasse markedsføringen til akkurat dette leadet.

Les mer om sporing her
Sporing - Marketing automation
Lead scoring - Marketing automation

Lead scoring

La salgsteamet arbeide med de beste prospektene. Marketing Automation systemet gir leads poeng basert på sine digitale handlinger. Poengene øker eller minsker basert på antall sidevisninger, skjemaer de benytter, nedlastinger og demografiske karakteristikker. Lead scoring gir deg større sannsynlighet for å lykkes med salgsjobben siden du kan fokusere arbeidet på prospektene som har vist størst interesse.

Les mer om lead scoring

Lead scoring

La salgsteamet arbeide med de beste prospektene. Marketing Automation systemet gir leads poeng basert på sine digitale handlinger. Poengene øker eller minsker basert på antall sidevisninger, skjemaer de benytter, nedlastinger og demografiske karakteristikker. Lead scoring gir deg større sannsynlighet for å lykkes med salgsjobben siden du kan fokusere arbeidet på prospektene som har vist størst interesse.

Les mer om lead scoring
Lead scoring - Marketing automation

Lead nurturing

Lead nurturing handler om å bearbeide kalde henvendelser til salgsklare leads. Vårt verktøy sørger for at du alltid er med i beslutningsprosessen til dine leads uten å virke forstyrrende. Systemet sender automatisk tidsriktig innhold som engasjerer dine leads og viser at du besitter kunnskapen de er på utkikk etter mens de arbeider seg frem til beslutningen. Når dine leads er klare for å handle informeres salgsteamet.

Les mer om lead nurturing
Lead nurturing - Marketing automation

Lead nurturing

Lead nurturing handler om å bearbeide kalde henvendelser til salgsklare leads. Vårt verktøy sørger for at du alltid er med i beslutningsprosessen til dine leads uten å virke forstyrrende. Systemet sender automatisk tidsriktig innhold som engasjerer dine leads og viser at du besitter kunnskapen de er på utkikk etter mens de arbeider seg frem til beslutningen. Når dine leads er klare for å handle informeres salgsteamet.

Les mer om lead nurturing
Lead nurturing - Marketing automation
Analytics - Marketing automation

Analyseverktøy

Bruk riktig og relevant data for å ta nøkkebesluttninger. Vårt marketing automation system gjør det enkelt å måle suksessraten til alle dine kampanjer og lage tilpassede rapporter. Dette gjør at du til enhver tid får tilgang til akkurat den informasjonen du trenger, slik at du kontinuerlig kan gjøre forbedringer.

Les mer om analyseverktøy her

Analyseverktøy

Bruk riktig og relevant data for å ta nøkkebesluttninger. Vårt marketing automation system gjør det enkelt å måle suksessraten til alle dine kampanjer og lage tilpassede rapporter. Dette gjør at du til enhver tid får tilgang til akkurat den informasjonen du trenger, slik at du kontinuerlig kan gjøre forbedringer.

Les mer om analyseverktøy her
Analytics - Marketing automation

Dynamiske forms

Dynamiske forms er skjemaer som tilpasser seg automatisk ut i fra informasjonen du har samlet om dine besøkende. Dette gjør at du gradvis kan samle informasjon om dine leads, fremfor å kreve et hav av informasjon ved en konvertering. Slik kan du bruke mindre skjemaer for å få til den første konverteringen, noe som vil øke din konverteringsrate betraktelig.

Les mer om dynamiske forms her
Illustrasjon av dynamiske forms

Dynamiske forms

Dynamiske forms er skjemaer som tilpasser seg automatisk ut i fra informasjonen du har samlet om dine besøkende. Dette gjør at du gradvis kan samle informasjon om dine leads, fremfor å kreve et hav av informasjon ved en konvertering. Slik kan du bruke mindre skjemaer for å få til den første konverteringen, noe som vil øke din konverteringsrate betraktelig.

Les mer om dynamiske forms her
Illustrasjon av dynamiske forms
E-post automasjon - Marketing automation

E-post automasjon

Slutt med masseutsendinger av upersonlige e-poster. Start heller samtaler som til slutt vil lede til konverteringer.  Med marketing automation kan du sette opp regler for utsending av e-post ut i fra dine leads adferd.  Samtidig som du gjør personlige tilpasninger, helt automatisk.

Les mer om e-post automasjon her

E-post automasjon

Slutt med masseutsendinger av upersonlige e-poster. Start heller samtaler som til slutt vil lede til konverteringer.  Med marketing automation kan du sette opp regler for utsending av e-post ut i fra dine leads adferd.  Samtidig som du gjør personlige tilpasninger, helt automatisk.

Les mer om e-post automasjon her
E-post automasjon - Marketing automation

Innebygget CRM

Vårt system har et innebygget CRM, som gir deg og selgerne dine oversikt over dine muligheter. Det inneholder en pipeline som viser på hvilket stadie ulike muligheter befinner seg, samtidig som det er enkelt å flytte muligheter videre i salgsløpet. Du kan og lage dine egne statuser, felter, filtre og mer for å holde kontroll på din unike salgsprosess. Du kan og synkronisere dine data med ditt tredjeparts CRM etter ønske.

Les mer om CRM her
Innebygget CRM - Marketing automation

Innebygget CRM

Vårt system har et innebygget CRM, som gir deg og selgerne dine oversikt over dine muligheter. Det inneholder en pipeline som viser på hvilket stadie ulike muligheter befinner seg, samtidig som det er enkelt å flytte muligheter videre i salgsløpet. Du kan og lage dine egne statuser, felter, filtre og mer for å holde kontroll på din unike salgsprosess. Du kan og synkronisere dine data med ditt tredjeparts CRM etter ønske.

Les mer om CRM her
Innebygget CRM - Marketing automation
Landingsside editor - Marketing automation

Landingsside-editor

De fleste digitale markedsføringskampanjer er avhengig av gode landingssider. Med marketing automation fra Omnify, får du tilgang til en innebygget landingsside-editor. Lag gode landingssider som konverterer på bare noen minutter.

Les mer om landingsside-editoren her

Landingsside-editor

De fleste digitale markedsføringskampanjer er avhengig av gode landingssider. Med marketing automation fra Omnify, får du tilgang til en innebygget landingsside-editor. Lag gode landingssider som konverterer på bare noen minutter.

Les mer om landingsside-editoren her
Landingsside editor - Marketing automation

Vil du vite mer?

Få en demo