Om Rolf Henrik Bekkstrand

Rolf Henrik er gjesteblogger i Omnify. Han har lang erfaring fra både store og mellomstore teknologibedrifter, samt at han har vært involvert i flere start-ups. Til daglig arbeider han som CTO i 4human HRM. Allerede i 2013 fattet Rolf Henrik interesse for Marketing Automation og Inbound. Han var med på å utvikle et Marketing Automation system fra starten av og har siden vært bitt av Inbound basillen.